۱۳۸۶ اسفند ۱۵, چهارشنبه

بلوچستان قلب ایران است

به نام خدادر عجبم از این مردم زنده کش مرده پرست
که تا هست زنند به جفا چون برفت ببرندش بر سر دستبله و اکنون کوزووو قلب صربهایی است که تا دیروز خود به همراه ارتش متجاوز صرب مشغول تسویه نژادی کوزوو بودند اکنون پس از آنکه کوزوو اعلام استقلال نمود صربها ادعا دارند که هویت آنها از کوزوو شکل گرفته است .بله اینان آن زمان در فکر چنین زمانی نبودنند که مردمانی که در حال سلاخیشان هستند زمانی آزاد خواهند بود تا در مورد بودن یا نبودن با دژخیمان سابق خود تصمیم گیری کنند و آن زمان عفل سلیم به انها توصیه نبودن و دل کندن از سرزمین جلادان سابقشان را خواهند نمود .بله تاریخ دوباره تکرار می شود ولی نه این باردر قاره سبز بلکه در سرزمین آفتاب و نه در میان مردم سفید کوزوو بلکه در میان ملتی با پوستی آفتاب سوخته و کالبدی خسته با صبری تلخ و این بار دژخیمان تاریخ صربهای نژاد پرست نیستند بلکه کسانی هستند که ادعای امنیت دارند برای آنها و با ادامه روند تکرار تاریخ خواهد رسید روزی که صربهای ایرانی نیز خواهند گفت " بلوچستان قلب ایران است . " ولی قلبی مجروح که نیاز به عملی فوری دارد ورنه کالبد خود را به سکوتی ابدی و سنگین خواهد کشاند.

هیچ نظری موجود نیست: