۱۳۸۶ اسفند ۱۴, سه‌شنبه

کجایند منادیان حقوق بشر؟!


کجایند منادیان حقوق بشر؟!
فلسطین خون می بارد
و منادیان دموکراسی و حقوق بشر مهر بر لب هستند
این است دموکراسی غربی

هیچ نظری موجود نیست: