۱۳۸۶ اسفند ۱۵, چهارشنبه

هژار بلوچ هژار


هژار بلوچ هژار


من چه گ ب ل او ءُ اے دگه بلوچان دزبندی کنان که

چه یک ءُ دگرے تهمت جنگ ‏ءَ دست بکش انت ءُ

هنچوش چه بلوچی سایت ءُ وب لوگان لوٹان که چشین

تهمت جنین نبشتانکانءَ مان وتی سایت ءُ وب لوگان

شنگ مکن انت چیا که اے وڑین نبشتانکان بلوچ راجءِ

دژمنءَ گل کنت.

بلوچءِ گوانک

هیچ نظری موجود نیست: