۱۳۸۶ اسفند ۱۸, شنبه

کاخ و کوخ

کاخ و کوخ
تخریب خانه های زاغه نشینان بلوچ در بلوار شهید فاضلی زاهدان

http://www.baloch4.mihanblog.com/

هیچ نظری موجود نیست: