۱۳۸۶ اسفند ۱۳, دوشنبه

من هم فلسطینی ام

این روزها قلب هر مسلمان و هرانسان آزاده ایی از جنایات وحشیانه رژیم منزجر کننده اسراییل بر ضد مردم فلسطین به درد می آید مردمی که 6 دهه زیر سلطه بیرحم ترین دولت دنیا بوده اند
نمی دانم از درد و رنج مردم فلسطین ناله کنم یا از درد و رنج مردم سرزمین خودم
سرزمینی که کم از فلسطین ندارد
سرزمینی که مردم ساده و صادق اش بیرحمانه کشته می شوند و کسی با خبر نمی گردد
سرزمینی که تحجر و قطع دست و پا اعدام و خونریزی در آن بیداد می کند
آری من هم فلسطینی ام
یک انسان

هیچ نظری موجود نیست: