۱۳۸۶ اسفند ۱۳, دوشنبه

محنت دیگران

مردم صبور بلوچستان اینچنین روی خاکها نشسته اند و نان خشک می خورند
تو کز محنت دیگران بیغمی
مشکل تعویض اجباری پلاک ماشین
دیشب به دیدن یکی از خویشاوندان رفتم دیدم دراز کشیده گفتم مگر به این زودی می خواهی بخوابی گفت نه اما امشب می خواهم زود بخوابم زیرا قرار است فردا ساعت سه بروم نوبت بگیرم برای تعویض پلاک ماشینم.
تعجب کردم گفتم مگر اینقدر شلوغ است؟ گفت بله خیلی شلوغ است مردم از شهرهای دور مثل سراوان و ایرانشهر و چابهار می آیند چندین روز در زاهدان علاف می شوند و به زحمت پلاک ماشینشان را تعویض می کنند.
امروز ساعت یک ظهر او را دیدم خیلی خسته و گرسنه به طرف خانه اش می رفت پرسیدم چی شد پلاک ماشین درست شد؟ گفت نه آنقدر شلوغ بود که فکر کردم اگر آنجا در نوبت منتظر باشم تا یک هفته نوبت به من نمی رسد آمدم اگر خدا بخواهد میروم کرمان یا میناب می گویند آنجا خلوت است.
صف بزرگ پیچ در پیچ دور می زند
ساعت یک ربع به دو بعد از ظهر از بس کنجکاو شده بودم رفتم به مرکز تعویض پلاک زاهدان که در ده کیلومتری (خارج شهر زاهدان ) راه زاهدان میرجاوه درست شده است .
خیلی دلم گرفت وقتی آن صحنه های عجیب را دیدم مردمان بیشماری در بیابانی سرگردان بودند نه آبی نه جای استراحتی. تا شعاع ده کیلومتری هیچ مغازه ای وجود ندارد کسانی را دیم که 24 ساعت در صف بودند و امروز به آنان نوبت نرسیده بود معلوم نبود بعد از 48 ساعت موفق بشوند یا نه.

این بندگان خدا می گفتند یک هفته است از خانه بیرون آمده اند
کسانی را دیدم که از شهرهای مختلف مثل نیک شهر ایرانشهر جالق سراوان و از همه جای دور دست استان آنجا آمده و سخت پریشان بودند.
وقتی سوال کردم به من گفتند : مرکز تعویض پلاک در استان فقط در دو شهر قرار دارد یکی زاهدان و دیگری زابل.
استان پهناوری چون این استان واقعا ظلم نیست که مردم از چند صد کیلومتر راه بیایند و اینگونه علاف و سرگردان شوند؟؟؟
آیا نمی شد در دو نقطه دیگر استان چنین مراکزی درست کرد که مردم اینقدر بدبخت نشوند؟؟؟
مگر ایرانشهر و چابهار و سراوان شهر نیستند؟؟؟
چه فرقی آن شهرها با زابل و زاهدان دارند ؟؟؟

هیچ نظری موجود نیست: