۱۳۸۶ اسفند ۵, یکشنبه

اموزش زبان بلوچی

قابل توجه خوانندگان محترم :
از این پس برنامه آموزش زبان بلوچی هم برای دانش آموزان بلوچ در ایران که زبان فارسی را بلدند ولی زبان بلوچی را نمیدانند در این وبلاگ شروع میشود امید است این کوشش ناچیزبنده برای جوانان بلوچ مورد استفاده قرارگیرد. این کتابی است که تا کنون ۱۸۰ صفحه آن آماده شده است و هربار ده ده صفحه را به وبلاگ میفرستم ازتوجه زیاد خوانندگان عزیز نسبت به این کوشش اندک پیشاپیش سپاسگزاری مینمایم با احترام -
محمد آرمیان

هیچ نظری موجود نیست: