۱۳۸۶ اسفند ۱۱, شنبه

اذیت وآزار مردم منطقه کتیچ توسط نیروهای انتظامی و مرصاد

این گزارش از منطقه کتیچ- از توابع فنوچ واقع در غرب ایرانشھر_ که از منابع موٽق به دست ما رسیده است عیناً نقل میشود):
صبح زود روز پنجشنبه 3 اسفند، 1386 برابر با 21 فروری 2008، نیروهای انتظامی به گروهی از بلوچهای مسلح که در کوههای منطقه گئیران کتیچ پناه برده بودند حمله نمودند. نیروهای انتظامی از پناهگاه نیروهای مسلح بلوچ توسط لشکر بامری که با آنها در تماس و پیشنهاد کرده بود که تسلیم بشوند، اطلاع پیدا کرده بودند. نیروهای انتظامی با رد پیشنهاد بامری به مقر نیروهای مسلح بلوچ حمله نمودند. درگیری چندین ساعت به طول انجامیده است وبا این حال که تعداد نیروهای انتظامى چندین برابر بلوچهای مسلح بوده است اما نتوانسته ند آنھا را مغلوب ودستگیر بکنند. در این درگیرى آقای شهدر فرزند بیت الله از نیروهای مسلح بلوچ کشته شده است.نیروهای انتظامی مردم منطقه را متهم به ھمکارى با نیروها مسلح بلوچ نموده و شروع به اذیت و آزار آنان کرده اند. جھت تشدید اذیت و آزار مردم منطقه کتیچ از نیروه های مرساد مستقر در نیکشهر نیز تقاضای کمک نموده اند. تعدادی از مردم منطقه از حرکت کاروان مرساد برای اذیت آزار مردم به طرف گئیران مطلع شده بودند که گروهی به سرپرستی آقای رسول بخش سرحدی نرسیده به گیئران به کاروان مرساد حمله کرده اند. این درگیری بیش از پنج ساعت طول کشیده است۔ در این درگیریها به گفته شاهدان عینی بیش از ده نفر از نیروهای انتظامی و مرساد کشته و یا زخمی شده اند. نیروهای انتظامی و مرساد تعداد زیادی از مردم منطقه و از جمله دو زن بلوچ را دستگیر و به پایگاهای خود در نیکشهر منتقل نموده اند. بعدا دو زن بلوچ را با گذاشتن تعهد مالی آزاد کرده اند. طبق گزارشهای رسیده نیروهای انتظامی و مرساد همچنان به اذیت و ازار و دستگیری مردم بیگناه در منطقه گئیران کتیچ ادامه میدھند.پایان خبر
حزب مردم بلوچستان

هیچ نظری موجود نیست: