۱۳۸۶ اسفند ۵, یکشنبه

تظاهرات در اعتراض بحکم اعدام "يعقوب مهر نهاد" فعال مدني بلوچتظاهرات در اعتراض بحکم اعدام "يعقوب مهر نهاد" فعال مدني بلوچ

روز
2008-03-05
مکان
Stockholm - Mynttorget
زمان
14:00-16:00
بزودي اطلاعات بيشتري در اين زمينه ارائه خواهد شد.

رادیو بلوچی

هیچ نظری موجود نیست: