۱۳۸۶ اسفند ۸, چهارشنبه

دستگیری های نگران کننده در خاش


دستگیری های نگران کننده در خاش
ایمیل دریافتی
طی چند هفته اخیر متاسفانه اخبار بسیار نگران کننده ایی از شهرستان خاش بگوش می رسد ده ها نفر تاکنون از درب منازل و یا در جاهای دیگر ربوده شده اند و هیچ اطلاعی از سرنوشتشان در دست نیست گمان می رود با توجه به اینکه اکثر رسانه ها و تریبون های بلوچی به موضوع فعال مدنی آقای یعقوب مهرنهاد پرداخته اند در سایه آن رژیم با کمال آسودگی سعی در دستگیری عناصر به اصطلاح مشکوک دارد لازم به ذکر است در پی ترور نافرجام آقای پشنگ راههای ارتباطی خاش به زاهدان و خصوصا خاش ایرانشهر مملو از نیرو گشته و پاسگاه های دامن و تیغ آب در ایرانشهر با ایجاد ایست بازرسی خودرو ها را مورد تفتیش قرار می دهند.
حرکات مشکوک علیه پشنگ ریگی
اخیرا و قبل از ترور نافرجام حمیدرضا پشنگ فیلمی منتسب به وی توسط افراد مشکوک بصورت گسترده انتشار یافت در این فیلم که با موبایل گرفته شده بود آقای پشنگ دستور تخریب ده ها خانه در منطقه ایی را داده بود که این خانه ها بعدا با خاک یکسان گشت در این فیلم و عاملین فیلم قصدشان از انتشار آن ظاهرا تحریک عده ایی دیگر بوده است شایعات حاکیست عاملین ترور نافرجام آقای پشنگ از جانب وزارت اطلاعات تجهیز و تحریک گشته اند
یک انسان

هیچ نظری موجود نیست: