۱۳۸۶ اسفند ۵, یکشنبه

ای که حکم به اعدام مهر نهاد داده ای

ای که حکم به اعدام مهر نهاد داده ای
من مهر نهادم
این نام را تو برایم نهاده ای
یک مهر نهاد از بین بری
پیدا شود در این خاک
هزاران مهر نهاد بی باک
این را بدان ای ظالم
تو اشغالگری نه حاکم
تو کشته ای هزاران تن
کم شد مگر یکی هم
ای جانیان عالم
استعمارگران خاکم
لحظه ای آرام نشینم
تا گل زمین آزاد نبینم
سر برای این وطن قربان
من قدر وطن می دانم
این خاک نرود از دستم
آزاد بلوچستان
پاینده بلوچستان
یک مهر نهاد از بین بری
پیدا شود از این خاک
هزاران مهرنهاد بی باک
http://www.b-s-o-diary.blogfa.com/

هیچ نظری موجود نیست: