۱۳۸۶ اسفند ۱۱, شنبه

210 دختر آمريكايي قرباني جنسي يك مرد شدند

رزولين ژرمن 61 ساله با سه هم دست خود از 5 سال پيش اقدام به تجاوز به دختران جوان كرده اند .
به گزارش خبرگزاري لوموند فرانسه ، وي چندهفته قبل به يكي از همدستان خود تجاوز كرده و به او آسيب هاي زيادي رساند و پس از اين ماجرا تعهد آنها براي همكاري شكسته شد .
قرباني كه زني 35 ساله بوده است به پليس جرم هايي را كه مرتكب شده اند را گزارش مي كند .
رزولين ژرمن كارمند رسمي اداره پست آمريكا مي باشد و از سال 2000 تا 2004 نيز به عنوان راننده سرويس دختران دبيرستاني كار مي كرده كه عمده ترين جرم هايش در فاصله همين دو سال به وجود آمده است .
وي در اكتبر 2004 به دختري 17 ساله فلجي تجاوز كرده بوده و وي را در حالي كه بيهوش بوده در پاركي نزديك به مدرسه رها كرده بود .

هیچ نظری موجود نیست: