۱۳۸۶ اسفند ۶, دوشنبه

خشونت خانگی در اروپا بیداد می کندبه گزارش آژانس خبری تفتان طبق گزارش Insee به طور کلی زنان در برابر خشونتهای که به آنها می شود سکوت می کنند و از هر 10 زن یک زن جرات بیان خشونت جنسی یا جسمی که به آنها شده است را می کنند .

از هر دو خشونتی که به زنان می شود یک خشونت از طرف همسرانشان می باشد و سه چهارم مردان اروپایی نسبت به زنان خود خشونت می کنند و یک پنجم زنان اروپایی قربانی خشونت خانگی می شوند و مجرم از اعضای فامیل آنها می باشد و بیشتر آنها در برابر خشونتی که به آنها می شود سکوت می کنند .

سازمان Insee در ژانویه و مارس سال 2007 تحقیقی را بر روی 175000 نفر آغاز کرد و نتیجه را چنین اعلام کرد که 12 درصد قربانیان خشونت جنسی مشکل خود را به پلیس می گویند و 8 درصد قربانیان خشونت جنسی نیز جرات بیان خشونتی که به آنها شده است را می کنند .

42 درصد زنان قربانی در اروپا خشونتی را که متحمل شده اند را به یک دوست نزدیک خود بازگو می کنند .
19 درصد به یک متخصص و مشاور و کمتر نزد پلیس شکایت می کنند .

زنان قربانی یا مشکل خود را تحمل می کنند و یا خود سعی در انتقام گرفتن بر می آیند ، آنان معتقد هستند پلیس هیچ کاری نمی تواند انجام دهد و تنها مجرم را تحریک به خشونت بیشتر می کند .

6 درصد از زنان اروپایی بین 18 تا 59 سال قربانی خشونت هستند و 40 درصد این افراد در سال 2005 و 2006 قربانی خشونت جنسی شده اند .

به گزارش این سازمان خشونت جسمی مردان اروپایی به همسرانشان در سال 2005 و 2006 به اوج خود رسیده بود به طوری که هر روز شاهد زنانی کتک خورده بوده ایم.

هیچ نظری موجود نیست: